Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (24/2022)

5 Σεπτεμβρίου, 2022 14:03

Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής στη δια τηλεδιάσκεψης 24η / 09-09-2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με χρήση της εφαρμογής Zoom

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δια τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4954/22 (ΦΕΚ Α΄136), με τη χρήση εφαρμογής Zoom, την Παρασκευή 09-09-2022, ώρα 09:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Δείτε την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ