Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (16/2022)

24 Ιουνίου, 2022 21:17

Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής σε 16η / 28-06-2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς.

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγιάς, την Τρίτη 28-06-2022, ώρα 09:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Δείτε την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ