Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (14/2022)

18 Ιουνίου, 2022 10:52

Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής σε κατεπείγουσα 14η / 20-06-2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς.

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγιάς, τη Δευτέρα 20-06-2022, ώρα 13:45, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Δείτε την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή:

Την Παρασκευή 17/06/2022 λάβαμε το εξαιρετικά επείγον έγγραφο της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με το οποίο κατανέμεται στο Δήμο μας η χρηματοδότηση για τη λειτουργία της κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής Λάρισας. Για να μπορέσει να λειτουργήσει η κατασκήνωση από την 1η Ιουλίου που είναι και η πρώτη κατασκηνωτική περίοδος θα πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό έτους 2022 οι δαπάνες λειτουργίας της άμεσα. Για τους λόγους αυτούς είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, η αναβολή της οποίας πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία της κατασκήνωσης.