Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

4 Ιανουαρίου, 2021 19:32

Πρόσκληση σε 1η / 08.01.2021 δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς

Σας καλούμε να συμμετέχετε στη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 08.01.2021, από ώρα 09:30 π.μ. έως ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα  με το άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55/11.03.2020) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20, σε συνδυασμό με την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020.

Τα μέλη της Επιτροπής μπορούν να αποστείλουν την ψήφο τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μήνυμα κινητής τηλεφωνίας κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, δηλαδή την Παρασκευή 08.01.2021 από ώρα 09:30 π.μ. έως ώρα 10:00 π.μ.

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι το εξής:

Δείτε την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ