Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

14 Δεκεμβρίου, 2020 20:49

Πρόσκληση σε 26η / 18.12.2020 δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς

Σας καλούμε να συμμετέχετε στη δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 18.12.2020 από ώρα 09:30 π.μ. έως ώρα 10:30 π.μ., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20, σε συνδυασμό με την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020.

Τα μέλη της Επιτροπής μπορούν να αποστείλουν την ψήφο τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μήνυμα κινητής τηλεφωνίας κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, δηλαδή την Παρασκευή 18.12.2020 από ώρα 09:30 π.μ. έως ώρα 10:30 π.μ.

Δείτε την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ