Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

30 Δεκεμβρίου, 2020 11:20
 .

Θέμα: «Πρόσκληση σε 16η/2020 κατεπείγουσα και δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020».

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην κατεπείγουσα και δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 31-12-2020, από ώρα 09:00 π.μ. έως ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Δείτε την πρόσκληση εδώ