Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

10 Δεκεμβρίου, 2020 19:57
 .

Θέμα: «Πρόσκληση σε 14η/2020 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence)».

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς που θα διεξαχθεί με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence), τη Δευτέρα 14-12-2020, ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Δείτε την πρόσκληση εδώ