Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (6/2023)

22 Απριλίου, 2023 22:11

Θέμα: “Πρόσκληση συμμετοχής στην 6η / 26-04-2023 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς (με μικτό τρόπο: φυσική παρουσία και τηλεδιάσκεψη)“.

Σας καλούμε να προσέλθετε στην 6η/2023 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, που θα διεξαχθεί με μικτό τρόπο: φυσική παρουσία και τηλεδιάσκεψη, στο Δημαρχείο Αγίας, την Τετάρτη 26-04-2023, ώρα 15:00 (03:00 μ.μ.), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:


Δείτε την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ