Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (1/2023)

18 Ιανουαρίου, 2023 18:25

Θέμα: “Πρόσκληση σε 1η/2023 κατεπείγουσα και δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)και του άρθρου 78 του ν.4954/22 (ΦΕΚ Α΄136)“.

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην κατεπείγουσα και δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 19-01-2023, από ώρα 20:30 μ.μ. έως ώρα 21:30 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και του άρθρου 78 του ν.4954/22 (ΦΕΚ Α΄136), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα: Διατύπωση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς για τις τιμές ζώνης του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων στο Δήμο Αγιάς. (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι την Παρασκευή20/01/2023 λήγει η προθεσμία υποβολής των προτάσεων για τις τιμές ζώνης του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων.

Διαδικασία διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου μπορούν να αποστείλουν την ψήφο τους, καθώς και τις τυχόν τοποθετήσεις τους, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email [email protected] και τηλεφωνικά ή με μήνυμα κινητής τηλεφωνίας στο 6972260510 κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, δηλαδή την Πέμπτη 19-01-2023, από ώρα 20:30 μ.μ. έως ώρα 21:30 μ.μ.


Δείτε την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ