Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

19 Νοεμβρίου, 2020 18:50
 .

Θέμα: «Πρόσκληση σε 13η/2020 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence)».

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς που θα διεξαχθεί με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence), τη Δευτέρα 23-11-2020, ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Δείτε την πρόσκληση εδώ