Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (14/2022)

21 Νοεμβρίου, 2022 19:22

Θέμα: “Πρόσκληση συμμετοχής σε 14η / 25-11-2022 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς“.

Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς που θα διεξαχθεί στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», την Παρασκευή 25-11-2022, ώρα 18:00 (06:00 μ.μ.), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Δείτε την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ