Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (11/2022)

25 Αυγούστου, 2022 12:12

Θέμα: “Πρόσκληση συμμετοχής στη δια τηλεδιάσκεψης 11η / 29-08-2022 τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση της εφαρμογής Zoom“.

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δια τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4682/22 (Α΄ 136), με τη χρήση εφαρμογής Zoom, τη Δευτέρα 29-08-2022, ώρα 14:30 (02:30 μ.μ.), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:


Δείτε την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ