Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (10/2022)

22 Ιουλίου, 2022 21:39

Θέμα: “Πρόσκληση συμμετοχής στη δια τηλεδιάσκεψης 10η / 26-07-2022 τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση της εφαρμογής Zoom“.

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δια τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4682/22 (Α΄ 136), με τη χρήση εφαρμογής Zoom, την Τρίτη 26-07-2022, ώρα 14:30 (02:30 μ.μ.), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα::


Δείτε την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ