Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (9/2022)

18 Ιουνίου, 2022 11:01

Θέμα: “Πρόσκληση σε 9η/2022 κατεπείγουσα και δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 4674/20 (Α΄ 53), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της εγκυκλίου του εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022“.

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην κατεπείγουσα και δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 20-06-2022, από ώρα 14:00 μ.μ. έως ώρα 14:30 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 4674/20 (Α΄ 53), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:


Δείτε την πρόσκληση εδώ

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι την Παρασκευή 17/06/2022 λάβαμε το εξαιρετικά επείγον έγγραφο της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με το οποίο κατανέμεται στο Δήμο μας η χρηματοδότηση για τη λειτουργία της κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής Λάρισας. Για να μπορέσει να λειτουργήσει η κατασκήνωση από την 1η Ιουλίου που είναι και η πρώτη κατασκηνωτική περίοδος θα πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό έτους 2022 οι δαπάνες λειτουργίας της άμεσα. Για τους λόγους αυτούς είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, η αναβολή της οποίας πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία της κατασκήνωσης.

Διαδικασία διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου μπορούν να αποστείλουν την ψήφο τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email [email protected] και τηλεφωνικά ή με μήνυμα κινητής τηλεφωνίας στο 6972260510 κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, δηλαδή τη Δευτέρα 20-06-2022 από ώρα 14:00 (02:00 μ.μ.) έως ώρα 14:30 (02:30 μ.μ.).

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Αργυρούλης