Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

1 Οκτωβρίου, 2020 22:26
 .

Θέμα: «Πρόσκληση σε 12η/2020 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence), σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55/11.03.2020) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20 (Α’ 76)».

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς που θα διεξαχθεί με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55/11.03.2020) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20 (Α’ 76), τη Δευτέρα 05-10-2020, ώρα 19:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Δείτε την πρόσκληση εδώ