Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (4/2021)

26 Μαρτίου, 2021 19:55

Θέμα: «Πρόσκληση σε 4η/2021 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (εφαρμογή ZOOM)».

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς που θα διεξαχθεί, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (εφαρμογή ZOOM), την Τρίτη 30.03.2021, ώρα 14:30 (2:30 μ.μ.), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Δείτε την πρόσκληση εδώ