Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (3/2021)

22 Φεβρουαρίου, 2021 20:22

Θέμα: «Πρόσκληση σε 3η/2021 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence)».

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς που θα διεξαχθεί με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence), την Παρασκευή 26.02.2021, ώρα 5:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Δείτε την πρόσκληση εδώ