Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής (6/2024)

22 Μαρτίου, 2024 21:00

Θέμα: “Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς σε 6η/26-03-2024 τακτική συνεδρίαση”

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγίας, την Τρίτη 26.03.2024, ώρα 16:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (Α’ 87), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Δείτε την πρόσκληση με το θέμα της ημερήσιας διάταξης εδώ