Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής (5/2024)

20 Μαρτίου, 2024 12:34

Θέμα: “Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς σε 5η/21-03-2024 κατεπείγουσα συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), την Πέμπτη 21.03.2024, ώρα 10:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 και 7 του ν.3852/2010 (Α’ 87), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Δείτε την πρόσκληση με το θέμα της ημερήσιας διάταξης εδώ