Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής (10/2024)

22 Μαΐου, 2024 19:24

Θέμα: “Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς σε 10η/23-05-2024 κατεπείγουσα συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη”

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη 23 Μαΐου 2025, ώρα 08:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 και 7 του ν.3852/2010 (Α’ 87), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Δείτε την πρόσκληση με το θέμα της ημερήσιας διάταξης εδώ