Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής (7/2024)

13 Απριλίου, 2024 10:36

Θέμα: “Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς σε 7η/17-04-2024 τακτική συνεδρίαση”

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγίας, την Τετάρτη 17.04.2024, ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (Α’ 87), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Δείτε την πρόσκληση με το θέμα της ημερήσιας διάταξης εδώ