Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

26 Ιουλίου, 2020 12:31

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, που θα διεξαχθεί στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», την Πέμπτη 30.07.2020, ώρα 18:00 (6:00 μ.μ.), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: