“Πίνακας αποφάσεων συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου”

31 Ιουλίου, 2020 12:22

Συνεδρίαση 9η/30.07.2020 τακτική κεκλεισμένων των θυρών
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ