“Πίνακας αποφάσεων συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου”

24 Σεπτεμβρίου, 2020 11:20

Συνεδρίαση 11η/23.09.2020 δια περιφοράς συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ