Πίνακας αποφάσεων 9ης/2024 συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

30 Απριλίου, 2024 13:09

Συνεδρίαση 9η/29-04-2024 τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς.

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ