Πίνακας αποφάσεων 9ης/2023 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

19 Απριλίου, 2023 10:17

Συνεδρίαση 9η/18-04-2023 κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς.

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ