Πίνακας αποφάσεων 9ης/2022 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

21 Ιουνίου, 2022 13:01

Συνεδρίαση 9η /20.06.2022 κατεπείγουσα και δια περιφοράς του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ