Πίνακας αποφάσεων 9ης/2021 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

8 Ιουλίου, 2021 10:29

Συνεδρίαση 9ης /06.07.2021 κατεπείγουσας δια περιφοράς
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ