Πίνακας αποφάσεων 8ης/2023 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

12 Απριλίου, 2023 9:54

Συνεδρίαση 8η/12-04-2023 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς.

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ