Πίνακας αποφάσεων 7ης/2024 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

3 Απριλίου, 2024 13:13

Συνεδρίαση 7η /26.03.2024 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ