Πίνακας αποφάσεων 6ης/2024 συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

3 Απριλίου, 2024 13:11

Συνεδρίαση 6η/26-03-2024 τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς.

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ