Πίνακας αποφάσεων 6ης/2023 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

28 Απριλίου, 2023 8:30

Συνεδρίαση 6η /26.04.2023 τακτική του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ