Πίνακας αποφάσεων 6ης/2022 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

28 Απριλίου, 2022 10:06

Συνεδρίαση 6η /27.04.2022 τακτική του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ