Πίνακας αποφάσεων 5ης/2024 συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

22 Μαρτίου, 2024 20:58

Συνεδρίαση 5η/21-03-2024 κατεπείγουσας συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς.

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ