Πίνακας αποφάσεων 4ης/2024 συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

12 Μαρτίου, 2024 13:18

Συνεδρίαση 4η/12-03-2024 τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς.

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ