Πίνακας αποφάσεων 2ης/2024 συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

9 Φεβρουαρίου, 2024 13:20

Συνεδρίαση 2η/09-02-2024 τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς.

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ