Πίνακας αποφάσεων 28ης/2023 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

27 Νοεμβρίου, 2023 10:57

Συνεδρίαση 28η/24-11-2023 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς.

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ