Πίνακας αποφάσεων 28ης/2022 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

7 Νοεμβρίου, 2022 12:23

Συνεδρίαση 28η/07-11-2022 δια τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ