Πίνακας αποφάσεων 27ης/2023 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

13 Νοεμβρίου, 2023 9:22

Συνεδρίαση 27η/10-11-2023 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς.

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ