Πίνακας αποφάσεων 24ης/2022 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

9 Σεπτεμβρίου, 2022 12:04

Συνεδρίαση 24η/09-09-2022 δια τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ