Πίνακας αποφάσεων 23ης/2022 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

31 Αυγούστου, 2022 12:07

Συνεδρίαση 23η/29-08-2022 δια τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ