Πίνακας αποφάσεων 21ης/2022 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

5 Αυγούστου, 2022 11:17

Συνεδρίαση 21η/05-08-2022 δια τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ