Πίνακας αποφάσεων 20ης/2022 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

27 Ιουλίου, 2022 8:30

Συνεδρίαση 20η/26-07-2022 δια τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ