Πίνακας αποφάσεων 1ης/2023 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

20 Ιανουαρίου, 2023 9:14

Συνεδρίαση 1η /19.01.2023 κατεπείγουσα και δια περιφοράς του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ