Πίνακας αποφάσεων 1ης/2022 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

26 Ιανουαρίου, 2022 12:57

Συνεδρίαση 1η/25-01-2022 δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ