Πίνακας αποφάσεων 17ης/2023 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

30 Νοεμβρίου, 2023 10:30

Συνεδρίαση 17η /29.11.2023 τακτική του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ