Πίνακας αποφάσεων 16ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

31 Δεκεμβρίου, 2020 13:30

Συνεδρίαση 16η/31.12.2020 κατεπείγουσα δια περιφοράς
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ