Πίνακας αποφάσεων 16ης/2023 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

31 Οκτωβρίου, 2023 21:39

Συνεδρίαση 16η /30.10.2023 τακτική (Μικτή) του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ