Πίνακας αποφάσεων 15ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

24 Δεκεμβρίου, 2020 11:31

Συνεδρίαση 15η/23.12.2020 κατεπείγουσα δια περιφοράς
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ