Πίνακας αποφάσεων 15ης/2022 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

21 Ιουνίου, 2022 13:02

Συνεδρίαση 15η/20-06-2022 κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ